Ura na strežniku sinhronizirana z NTP.
Velika noč, velikonočni ponedeljek, binkoštna nedelja se preračunajo glede na podano letnico. Zadeva ne jemlje datumov pred 1.1.2013 saj je bil s tem dnem ukinjen datum 2. januar kot dela prosti dan.

Kako kličemo webservice:
https://api.dmz6.net/datum/info/now - vrne lastnosti za trenutni datum
https://api.dmz6.net/datum/info/2016/11/28 - vrne lastnosti z dne 28.11.2016

Deluje tako na http kot na https.

Rezultat dobimo v JSON obliki. Razlaga parametrov v rezultatu je na spodnjem primeru:
$ curl -s https://api.dmz6.net/datum/info/2015/4/5 | jq .                                                                          
{
 "datum": "5.4.2015",
 "holiday": true,
 "businessday": false,
 "weekend": true,
 "weekday": 7,
 "leapyear": false,
 "holiday_name": "Velika noč"
}

datum, string - datum za katerega smo povpraševali
holiday, true/false - če je na ta dan praznik
businessday, true/false - vrne false, če je to dela prosti dan
weekend, true/false - vrne true kadar je sobota ali nedelja
weekday, 1 do 7 - ena je ponedeljek, dve je torek, ... sedem je nedelja
leapyear, true/false - vrne true, če je prestopno leto
holiday_name, string - pove ime praznika, parameter je nastavljen samo takrat, kadar je holiday=true

Za lažje delo na platformah kjer nimamo JSON parserja je na voljo tudi neposreden dostop do vseh parametrov, ki je znotraj JSON odgovora. Ravno tako je zadeva dostopna na http kakor tudi na https. Nekaj primerov je spodaj:
$ curl http://api.dmz6.net/datum/holiday/2016/12/25
true

$ curl http://api.dmz6.net/datum/weekday/2016/12/25                                                                         
7

$ curl http://api.dmz6.net/datum/businessday/2016/12/25                                                                    
false

Oziroma če nam datum ni znan lahko uporabimo "now":
$ curl http://api.dmz6.net/datum/holiday/now                                                                                    
false

$ curl http://api.dmz6.net/datum/weekday/now                                                                                 
2

$ curl http://api.dmz6.net/datum/businessday/now                                                                                
true 

V okviru klicev s parametrom 'now' je možno pridobiti tudi informacijo v kakšnem tarifnem obdobju se trenutno nahajamo glede zaračunavanja porabe električne energije. Kot rezultat dobimo string MT ali VT, odvisno od časa ob katerem je strežnik sprejel takšen klic. 
$ curl http://api.dmz6.net/datum/tariff/now
MT

Poizvedovanje o tarifnem obdobju v primeru datumskega klica (npr: /datum/tariff/2016/1/1) ne bo uspelo.

Če nas zanima točen čas so na voljo tudi spodnji klici. Uporabno v primer kadar želimo nastaviti uro nekega sistema in nimamo možnosti poizvedbe preko NTP.
$ curl http://api.dmz6.net/datum/getTime/local                                                                           
29.11.2016 09:45:45 GMT+0100 (CET)

$ curl -s http://api.dmz6.net/datum/getTime/utc
Tue, 29 Nov 2016 09:22:17 GMT

$ curl -s http://api.dmz6.net/datum/getTime/epoch
1480409148.365

Slednji klic vrne število sekund ter milisekund (ločeno s piko) od 1.1.1970 00:00:00.